soulhouse-logo-ny                                                                                               facebook-logo

Handelsbetingelser

Ved køb af klippekort, månedskort mm. skal du som kunde godkende vores handelsbetingelser i forbindelse med tilmelding og betaling.

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. klippekort eller månedskort - godkender kunden, at Soulhouse er berettiget til løbende at gennemføre transaktionen på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Soulhouse må gennemføre én betalingstransaktion for den købte ydelse. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Soulhouse eller kunden. 

Kundekonto

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Soulhouse have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Soulhouse har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre. Soulhouse indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, telefonnr. samt og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem vores hjemmeside registreres personoplysninger med det formål at kunne håndtere og levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Soulhouse, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Soulhouse som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Soulhouse gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Soulhouse' fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Soulhouse
Hørsholmgade 20, 3. sal
2200 København N
CVR-nr: 33753608   

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.